Co-creant accions per a millorar la resiliència a les onades de calor a Barcelona des d’una mirada justa i inclusiva

El projecte RESCITIES “L’ecologia política de la resiliència urbana als fenòmens hidro-climàtics a Espanya”, és un projecte de recerca coordinat per la UOC i finançat per la Agencia Estatal de Investigación (PGC2018-100996-AI00(MCIU/AEI/FEDER, UE). En el projecte ha participat activament personal investigador d’altres universitats incloent la Universitat de Sevilla. El projecte ha durat des del Gener de 2019 al Juny de 2022, i s’ha centrat en dues ciutats de l’estat, Barcelona i Sevilla, que s’enfronten a diferents riscos hidroclimàtics (onades de calor, sequeres, inundacions) en un context de canvi climàtic. 

Els objectius centrals del projecte han estat els següents:

– Entendre com les estratègies de resiliència als riscos hidro-climàtics es creen amb i per la ciutadania.

– Analitzar els impactes de les estratègies de resiliència urbana vers els grups vulnerables.

– Caracteritzar i visibilitzar les estratègies i iniciatives de resiliència creades des de baix.

– Explorar els reptes i tensions en el disseny i la implementació de polítiques de resiliència, en un context de desigualtat.

Fruit del treball empíric a les dues ciutats, conjuntament amb la revisió de la literatura, es constata que un dels riscos potencialment més recurrents i més difusos en un context d’emergència climàtica són les onades de calor, i de manera més genèrica l’augment de les temperatures durant els mesos estivals. I precisament aquest risc hidroclimàtic és el que constatem que pot tenir un impacte més important en un seguit de col·lectius vulnerables, ja que a diferència de les sequeres i les inundacions, la governança del risc de la calor és més difusa i menys mediada per intervencions centralitzades.

El taller “Com promoure una Barcelona resilient a la calor des d’una mirada justa i inclusiva” va tenir lloc en format exclusivament online per Zoom el 21 de Febrer de 2022 i hi van participar 10 representats d’entitats, administració pública i acadèmica, que consideràvem actors clau a la ciutat de Barcelona en el binomi onades de calor i col·lectius vulnerables. Concretament, al taller van prendre part representants d’entitats socials (Enginyeria Sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), la Fundació Arrels o l’Associació Ecoserveis; de l’administració pública a nivell local i regional (Ajuntament de Barcelona (Àrea d’Ecologia Urbana), AMB (Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental)) i mundial (xarxa C40); així com personal investigador de centres i grups de recerca (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i Dept. Geografia i Laboratori de Justícia Ambiental i Sostenibilitat (BCNUEJ) de la UAB). El taller va ser moderat per cinc membres del grup de recerca del “Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global” (TURBA, IN3) de la UOC. En aquest document de recomanacions polítiques (policy brief) es fa un recull de les propostes co-produïdes en aquest taller. Fruit del procés de co-producció s’inclouen recomanacions per tal de promoure enfocaments més inclusius i socialment transformadors de resiliència urbana front a les onades de calor. Creiem que aquest policy brief pot ser útil per altres àrees urbanes de l’Estat o per contextos similars que s’enfrontin a aquest repte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s