Entitats implicades en la resiliència front els riscos hidro-climàtics a Barcelona i Sevilla

Aquesta infografia agrupa les entitats socials i institucionals implicades en la gestió i promoció de la resiliència front a riscos com les sequeres, les inundacions i les onades de calor a les ciutats de Barcelona i Sevilla. Dins de les entitats de l’àmbit social hem inclòs entitats ciutadanes com ara plataformes, moviments socials o xarxes d’organitzacions; entitats professionals com ara organitzacions de l’economia social, col·legis professionals o sindicats; i entitats acadèmiques, com universitats o centres de recerca. Mentre que dins de les entitats institucionals hem inclòs les administracions públiques implicades en la resiliència des del nivell local fins al nivell internacional.

A partir d’aquest mapa d’actors i d’un seguit d’entrevistes que estem realitzant, durem a terme un anàlisi de la xarxa de col·laboracions entre aquestes diferents entitats per fomentar la resiliència als efectes del canvi climàtic.

Aquest anàlisi s’emmarca en el projecte RESCITIES “L’ecologia política de la resiliència urbana als fenòmens hidro-climàtics a Espanya” iniciat el 2019, finançat per l’Agència Estatal de Recerca. A més del nostre grup de recerca, TURBA (UOC), que coordina el projecte, hi col·labora personal investigador de la Universidad de Sevilla (US), la Universidad Pablo Olavide (UPO), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Podeu consultar la infografia aquí:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s